Current page: 13
<--Previous  Up  Next-->

Local sukiyaki/shabu-shabu restaurant. Good.